ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 04 Oppdatering (blocks)
Kun i ONIX 3.0, brukes når man sender en ‘block update’. Dersom man mottar en slik oppdatering, betyr det at man skal bruke de blocks man har mottatt til å oppdatere samme blocks i den eksisterende katalogposten, mens andre blocks i katalogposten forblir uendret. F.eks. erstattes informasjon i block 4 og 6, mens block 1–3 og 5 ikke endres. I tidligere versjoner av ONIX, og ved andre meldingstyper i Onix 3.0, gjøres oppdatering av katalogposter ved å erstatte den komplette posten med de nyeste mottatte metadataene
42

versjonsdetaljer