ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 02 Forhåndsmelding om utgivelse (bekreftet)
Bruk for en komplett ONIX-post sendt for å bekrefte informasjonen ca. seks måneder før utgivelse

versjonsdetaljer