ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 01 Tidlig melding om utgivelse
Bruk for en komplett ONIX-post sendt tidligere enn ca. seks måneder før utgivelse
1 02 Forhåndsmelding om utgivelse (bekreftet)
Bruk for en komplett ONIX-post sendt for å bekrefte informasjonen ca. seks måneder før utgivelse
1 03 Melding med bekreftet lagerstatus
Brukes for en komplett ONIX-post som er sendt på grunnlag av bok-i-handa (den fysiske boka) på eller like før utgivelsesdato
11
1 04 Oppdatering (blocks)
Kun i ONIX 3.0, brukes når man sender en ‘block update’. Dersom man mottar en slik oppdatering, betyr det at man skal bruke de blocks man har mottatt til å oppdatere samme blocks i den eksisterende katalogposten, mens andre blocks i katalogposten forblir uendret. F.eks. erstattes informasjon i block 4 og 6, mens block 1–3 og 5 ikke endres. I tidligere versjoner av ONIX, og ved andre meldingstyper i Onix 3.0, gjøres oppdatering av katalogposter ved å erstatte den komplette posten med de nyeste mottatte metadataene
42
1 05 Sletting
Brukes når man sender beskjed om å slette en post som tidligere er oversendt. Merk at kode for sletting IKKE skal brukes når et produkt ikke vil utkomme, blir utsolgt eller av andre grunnes ikke er i salg lenger: disse tilfellene skal behandles som endringer av Publishing status, og det er opp til mottakeren om posten skal beholdes eller slettes. Beskjed om sletting brukes bare når det en angitt grunn til at posten skal slettes. F.eks. at informasjon om produktet ble sendt ved en feil
1 08 Melding om salg av produkt
Melding om salg/overdragelse av et produkt fra en vareeier til en annen. Sendes fra den vareeier som selger
2
1 09 Melding om kjøp av produkt
Melding om salg/overdragelse av en tittel fra en vareeier til en annen. Sendes fra den vareeier som kjøper
2
1 88 Testoppdatering (blocks)
Kun ONIX 3.0. Posten kan prosesseres for testformål, men dataene bør forkastes. Avsender må forsikre seg om at <RecordReference> tilsvarer en tidligere sendt testpost
26
1 89 Testpost
Posten kan prosesseres for testformål, men dataene bør forkastes. Avsender må sørge for at <RecordReference> ikke tilsvarer en tidligere sendt post med produksjonsdata
26

versjonsdetaljer