ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
2 Produkttype
Bruk med <ProductComposition> <x314>
9
3 Record source type
Bruk med
    • <RecordSourceType> <a194>
    • @sourcetype
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
9 Produktklassifikasjon
Bruk med <ProductClassificationType> <b274>
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
13 Identifikator for serie
Bruk med <CollectionIDType> <x344>
14 Text case flag
Bruk med
    • <TextCaseFlag> <b027>
    • @textcase
15 Titteltype
Bruk med <TitleType> <b202>
16 Work identifier type
Bruk med <WorkIDType> <b201>
17 Rollekode
Bruk med <ContributorRole> <b035>
18 Navnetype (person/korporasjon)
Bruk med <NameType> <x414>
19 Ikke navngitt(e) person(er)
Bruk med <UnnamedPersons> <b249>
20 Event role
Bruk med
    • <EventRole> <x515>
    • <ConferenceRole> <b051>
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
22 Språktype
Bruk med <LanguageRole> <b253>
23 Omfang – type
Bruk med <ExtentType> <b218>
24 Omfang – enhet
Bruk med <ExtentUnit> <b220>
25 Illustration and other content type
Bruk med <AncillaryContentType> <x423>
27 Klassifikasjonssystem
Bruk med <SubjectSchemeIdentifier> <b067>
28 Audience type
Bruk med
    • <AudienceCode> <b073>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
29 Målgruppe
Bruk med <AudienceCodeType> <b204>
30 Målgruppe – intervall
Bruk med <AudienceRangeQualifier> <b074>
31 Målgruppe – presisjon
Bruk med <AudienceRangePrecision> <b075>
32 Complexity scheme identifier
Bruk med <ComplexitySchemeIdentifier> <b077>
34 Text format
Bruk med @textformat
41 Image/audio/video file link type
Bruk med <PrizeCode> <g129>
42 Text item type
Bruk med <TextItemType> <b290>
43 Text item identifier type
Bruk med <TextItemIDType> <b285>
44 Identifikator for navn – type
Bruk med
    • <NameIDType> <x415>
    • <SenderIDType> <m379>
    • <AddresseeIDType> <m380>
    • <ImprintIDType> <x445>
    • <PublisherIDType> <x447>
    • <CopyrightOwnerIDType> <b392>
    • <ProductContactIDType> <x483>
    • <EventSponsorIDType> <x522>
    • <ConferenceSponsorIDType> <b391>
    • <RecordSourceIDType> <x311>
    • <SupplyContactIDType> <x538>
45 Utgiverrolle
Bruk med <PublishingRole> <b291>
46 Salgsrettigheter – type
Bruk med
    • <SalesRightsType> <b089>
    • <ROWSalesRightsType> <x456>
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
49 Region – basert på ISO 3166-2
Bruk med
    • <RegionCode> <b398>
    • <RegionsIncluded> <x450>
    • <RegionsExcluded> <x452>
1
50 Måleenhet
Bruk med <MeasureUnitCode> <c095>
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
53 Returns conditions code type
Bruk med <ReturnsCodeType> <j268>
55 Datoformat
Bruk med
    • <DateFormat> <j260>
    • @dateformat
57 Pristype når 0 i pris
Bruk med <UnpricedItemType> <j192>
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
59 Pristype kvalifikator
Bruk med <PriceQualifier> <j261>
60 Unit of pricing
Bruk med <PricePer> <j239>
61 Prisstatus
Bruk med <PriceStatus> <j266>
62 Mva-type
Bruk med <TaxRateCode> <x471>
64 Publishing status
Bruk med <PublishingStatus> <b394>
2
65 Statusmelding – distributør
Bruk med <ProductAvailability> <j396>
2
66 BISAC returnable indicator
Bruk med <ReturnsCode> <j269>
2
68 Statusmelding – forlag
Bruk med <MarketPublishingStatus> <j407>
3
69 Agent role
Bruk med <AgentRole> <j402>
3
70 Stock quantity code type
Bruk med <StockQuantityCodeType> <j293>
6
71 Salgsrestriksjon – type
Bruk med <SalesRestrictionType> <b381>
1
72 Thesis type
Bruk med <ThesisType> <b368>
1
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
74 Språkkoder – basert på ISO 639-2/B
Bruk med
    • <LanguageCode> <b252>
    • <FromLanguage> <x412>
    • <ToLanguage> <x413>
    • <AudienceCodeValue> <b206>
    • <DefaultLanguageOfText> <m184>
    • @language
76 DVD Region
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
2
77 US and Canada (excluding Québec) school or college grade
Bruk med <AudienceRangeValue> <b076>
1
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
80 Product packaging type
Bruk med <ProductPackaging> <b225>
1
81 Produktinnhold
Bruk med
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
1
82 Bibelinnhold
Bruk med <BibleContents> <b352>
1
83 Bibelversjon
Bruk med <BibleVersion> <b353>
1
84 Study Bible type
Bruk med <StudyBibleType> <b389>
1
85 Bible purpose
Bruk med <BiblePurpose> <b354>
1
86 Bible text organization
Bruk med <BibleTextOrganization> <b355>
1
87 Bible reference location
Bruk med <BibleReferenceLocation> <b356>
1
88 Religious text identifier
Bruk med
    • <ReligiousTextIdentifier> <b376>
    • <ReligiouTextID> <b376>
1
89 Religious text feature type
Bruk med <ReligiousTextFeatureType> <b358>
1
90 Religious text feature
Bruk med <ReligiousTextFeatureCode> <b359>
1
91 Landkoder – basert på ISO 3166-1
Bruk med
    • <CountryCode> <b251>
    • <CountriesIncluded> <x449>
    • <CountriesExcluded> <451>
    • <CountryOfPublication> <b083>
    • <CountryOfManufacture> <x316>
    • <PrizeCountry> <g128>
92 Leverandør – identifikatortype
Bruk med
    • <AgentIDType> <j400>
    • <SupplierIDType> <j345>
    • <LocationIDType> <j377>
1
93 Leverandør – rolle
Bruk med <SupplierRole> <j292>
1
96 Valutakode – basert på ISO 4217
Bruk med
    • <CurrencyCode> <j152>
    • <DefaultCurrencyCode> <m186>
97 Bible text feature
Bruk med <BibleTextFeature> <b357>
1
98 Farge på omslag eller sidesnitt
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
1
99 Special cover material
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
1
100 Special cover material
Bruk med <DiscountCodeType> <j363>
1
102 Utsalgssted – identifikatortype
Bruk med <SalesOutletIDType> <b393>
1
121 Text script – based on ISO 15924
Bruk med
    • <ScriptCode> <x420>
    • @textscript
9
139 ONIX Utsalgssted identifikator
Bruk med <IDValue> <b244>
8
141 Barcode indicator
Bruk med <BarcodeType> <x312>
9
142 Position on product
Bruk med <PositionOnProduct> <x313>
9
143 CPSIA or other US hazard warning type
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
9
144 Digitale publikasjoner – kopibeskyttelse
Bruk med <EpubTechnicalProtection> <x317>
9
145 Digitale publikasjoner – brukstyper
Bruk med <EpubUsageType> <x318>
9
146 Digitale publikasjoner – statustyper
Bruk med
    • <EpubUsageStatus> <x319>
    • <PriceConstraintStatus> <x530>
9
147 Enhetstyper
Bruk med
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
148 Samlingstype (serier)
Bruk med <CollectionType> <x329>
9
149 Tittelnivå
Bruk med <TitleElementLevel> <x409>
9
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
151 Bidragsyter – sted
Bruk med <ContributorPlaceRelator> <x418>
9
152 Illustrert / ikke illustrert
Bruk med <Illustrated> <x422>
9
153 Teksttype
Bruk med <TextType> <x426>
10
154 Innhold – målgruppe
Bruk med <ContentAudience> <x427>
10
155 Datotyper
Bruk med <ContentDateRole> <x429>
10
156 Sitert innhold – type
Bruk med <CitedContentType> <x430>
10
157 Innhold – kildetype
Bruk med <SourceType> <x431>
10
158 Tilleggsinhold – typer
Bruk med <ResourceContentType> <x436>
10
159 Tilleggsinhold – modus
Bruk med <ResourceMode> <x437>
10
160 Resource feature type
Bruk med <ResourceFeatureType> <x438>
10
161 Tilleggsinnhold – format
Bruk med <ResourceForm> <x441>
10
162 Tilleggsinnhold – egenskaper
Bruk med <ResourceVersionFeatureType> <x442>
10
163 Utgivelsesdato – typer
Bruk med
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
9
164 Work relation
Bruk med <WorkRelationCode> <x454>
9
165 Leverandørers egne kodeskjema
Bruk med <SupplierCodeType> <x458>
9
166 Statusmeldingsdato – distributør
Bruk med <SupplyDateRole> <x491>
9
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
168 Price condition quantity type
Bruk med <PriceConditionQuantityType> <x464>
9
169 Quantity unit
Bruk med <QuantityUnit> <x466>
9
170 Discount type
Bruk med <DiscountType> <x467>
9
171 MVA-type
Bruk med <TaxType> <x470>
9
172 Currency zone
Bruk med <CurrencyZone> <x475>
9
173 Prisdato
Bruk med <PriceDateRole> <x476>
9
174 Printed on product
Bruk med <PrintedOnProduct> <x301>
9
175 Produktform – detaljer
Bruk med <ProductFormDetail> <b333>
9
176 Operativsystem
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
10
177 Person / korporasjon – datoer
Bruk med
    • <ContributorDateRole> <x417>
    • <SubjectDateRole> <x534>
9
178 Supporting resource file format
Bruk med <FeatureValue> <x439>
10
179 Price code type
Bruk med <PriceCodeType> <x465>
12
184 EU Toy Safety Directive hazard warning type
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
13
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
197 Samling (serie) – rekkefølge
Bruk med <CollectionSequenceType> <x479>
16
198 Product contact role
Bruk med <ProductContactRole> <x482>
16
203 ONIX Adult Audience rating
Bruk med <AudienceCodeValue> <b206>
18
204 ONIX Returns conditions
Bruk med <ReturnsCode> <j269>
19
215 Proximity
Bruk med <Proximity> <x502>
24
216 Velocity metric
Bruk med <VelocityMetric> <x504>
24
217 Prisidentifikator – type
Bruk med <PriceIDType> <x506>
24
218 Lisensekspresjonstype
Bruk med <EpubLicenseExpressionType> <x508>
24
219 Rights type
Bruk med <CopyrightType> <x512>
24
220 Digitale publikasjoner – versjonsnummer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
24
221 Message status
Bruk med <MessageStatus> <m489>
28
222 Message status date role
Bruk med <MessageStatusDateRole> <m490>
28
223 Status detail code type
Bruk med <StatusDetailCodeType> <a492>
28
224 Status detail type severity
Bruk med <StatusDetailType> <a494>
28
225 Message / Record status detail
Bruk med <StatusDetailCode> <a495>
28
226 Record status
Bruk med <RecordStatus> <a498>
28
227 Chinese School Grade
Bruk med <AudienceRangeValue> <b076>
30
228 Grant identifier type
Bruk med <FundingIDType> <x523>
33
229 Kjønn – basert på ISO 5218
Bruk med <Gender> <x524>
33
230 Prisbetingelser
Bruk med <PriceConstraintType> <x529>
33
238 Brazil educational level
Bruk med <AudienceRangeValue> <b076>
39
239 Supply contact role
Bruk med <SupplyContactRole> <x537>
39
240 AV Item type code
Bruk med <AVItemType> <x540>
43
241 AV Item Identifier type
Bruk med <AVItemIDType> <x541>
43
242 Batteritype og sikkerhet
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <x541>
45
243 Dangerous goods regulations
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <x541>
45
244 Event identifier type
Used with <EventIDType> <x547>
47
245 Event type
Used with <EventType> <x548>
47
246 Event status
Used with <EventStatus> <x549>
47
247 Event occurrence date role
Used with <OccurrenceDateRole> <x554>
47

versjonsdetaljer